Flere heltidsstillinger i omsorgstjenesten

Det er en kjent sak at det i helse- og omsorgstjenesten er svært mange deltidsstillinger. Venstre vil legge om rekrutteringsplitikken slik at det blir flere heltidsstillinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

omsorgshender

Foto: .

I følge årsmelding 2005 fra hjemmetjenesten og institusjonstjenesten var det i disse tjenestene 126 årsverk fordelt på 240 tilsatte. Dette forteller at svært mange er deltidsansatte.

Venstre vil legge om rekrutteringspolitikken i omsorgstjenesten slik at flere tilsatte får heltidsstilling — først og fremst de som selv ønsker å øke stillingsprosenten. For brukerne tror vi dette vil medføre enda bedre tjenester. Det blir færre personer å forholde seg til og med god ledelse vil det bli en enklere organisasjon å drive. Vi tror også det vil medføre større trivsel for de tilsatte.

Poenget må jo være å redusere administrasjonen maksimalt og få flest mulig ut i selve omsorgstjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**