Skolebehovsplan for Lørenskog

Venstre gir sin tilslutning til en del av hovedtrekkene i Skottevik utvalget.
(Skolebehovsplan for Lørenskog)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


VENSTRES HOVEDBUDSKAP
Bygging av ny ungdomsskole på Prestejordet til erstatning for Hammer må forseres.

V ønsker at kommunen vedtar et prinsipp om at ingen ungdomsskoler i Lørenskog skal ha mer enn 400 elever. V begrunner det med et stort behov for å ha oversiktlige miljøer i ungdomsskolealderen.

V sin prioriterte liste:

1. V ønsker å sette av midler til prosjektering og bygging av ny ungdomsskole med plass til inntil 400 elever på Prestejordet til erstatning for Hammer.
2. V ønsker å sette av midler til prosjektering av ny barneskole på Skårerødegården.
3. V ønsker å sette av midler til prosjektering av en 5 ungdomsskole i området Skårer vest.
4. For Kjenn skole foreslås en rehabilitering med sikte på å øke elevkapasiteten på skolen til 400 elever, uten å gjøre et tilbygg.

Lørenskog Venstres ideologiske forankring
Økt lokal frihet for den enkelte rektor/barnehagestyrer.
Foreldrene er en viktig ressurs for å skape en bedre skole.
Skolesektoren er et satsningsområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**