Støtte til Østmarkas Venner

21.06.06 Innlegg av Elin T. Skeide

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre og Arbeiderpartiet fikk forrige uke flertall for sitt fellesforslag om å beholde fordelingen av midler til friluftlivsorganisasjoner som tidligere år. Dermed beholdt Østmarkas Venner støtten fra Lørenskog, mot stemmene til Frp og H.

Som vara til Miljø- og samferdselsutvalget må jeg si jeg var overrasket over rådmannens innstilling da jeg ble innkalt til møtet. Min første reaksjon var at dette måtte oppfattes som en straffereaksjon. Min andre reaksjon var at dette strider mot hele tanken om lokaldemokratiet.

Fordelingen av midler til friluftsorganisasjoner skjer hvert år og har generelle kriterier som Østmarkas Venner oppfyller. Kommunen forvalter disse midlene på vegne av fellesskapet. Østmarkas Venner anmeldte Lørenskog kommune til politiet for miljøkriminalitet, og anket nylig politiets henleggelse til riksadvokaten. Forslaget fra rådmannen gikk ut på at Østmarkas Venner ikke skulle tildeles midler i år på grunn av det merarbeidet de medfører for kommunens administrasjon. Det oppfatter jeg som et forslag om å kneble både demokratiet og ytringsfriheten.

Østmarkas Venner har all rett, i likhet med alle innbyggere og organisasjoner i Lørenskog, til å etterprøve kommunens handlemåter. Dette er en mulighet og rettighet som er helt grunnleggende i vår rettsstat og vårt demokrati. En straffereaksjon vil oppfattes som et forsøk på å hindre denne demokratiske utøvelsen. Som representant for innbyggerne kan ikke jeg stille meg bak et slikt vedtak. Jeg vil ikke gi et signal til våre innbyggere om at man kun kan få midler hvis man ikke kritiserer kommunens handlemåter. Kritikk og etterprøving er gode virkemidler i et dynamisk demokrati hvor man har ulike innfallsvinkler og oppfatninger av en sak. Venstre vil oppmuntre til mer frivillighet og engasjement om vårt lokalsamfunn, det oppnår vi ikke ved å slå beina under deres aktiviteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**