Treningsanlegg for cricket i Lørenskog!

Leserinnlegg av Bjørn Ivar Gran, mars 07

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mellom Kjennbakken, renseparken og den nye Mailand videregående, skal det etableres et nytt grønt område. Der hadde det vært kjekt å opprette et treningsanlegg for cricket. Cricket er en gammel idrett fra overklassen i England, som spilles i mange engelsktalende land.
Mellom den som kaster ballen og den som skal slå er det 20 meter. En bane med radius på 40-60 meter vil antagelig gi gode treningsforhold. Underlaget skal være plant, helst av naturgress, og gresset må bli slått jevnlig og ha relativ lav høyde.
Det som gjør at cricket passer inn i dette området er at en kan beholde nær sagt hele det parkmessige preget, men samtidig skapes en tilleggsdimensjon.
Cricket er en sport som har bevart mange av sine originale særtrekk. Det spilles kamper over lang tid, og det er familievennlig. Her kan en få til en naturlig overgang mellom park, idrett og urban aktivitet. For noen kan en familiesøndag i Kjennbakken med grill og cricket være tilsvarende en familieskitur med kakao og Kvikk-Lunsj.
Dette bør være en fin anledning for kommunens park administrasjon å tilgodese nye idretter. Cricket er en voksende sport i Norge, til tross for at de har få spilleflater. Det er profilerte spillere på nasjonalt nivå i Rasta cricket klubb, og det har også vært på trappene å etablere et jentelag i cricket.

Sportslig hilsen Bjørn Ivar Gran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**