Drammen Venstre er sterkt kritisk til behandlingen av sementsilosaken

Drammen Venstre er meget kritisk til administrasjonens behandling ved tillatelsene som ble gitt til bygging av to sementsiloer på Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Drammen Venstre synes det er utvist meget dårlig skjønn i denne saken, og lurer på hva administrasjonens motiv i denne saken har vært sett i lys av den diskusjon som har vært den siste tiden om Holmens videre utvikling.

Venstre er glad for at denne saken nå kommer opp til politisk behandling, og at arbeidene nå stoppes.
Drammen Venstre vil videre vite hva Rådmannen vil gjøre for å sikre at tilsvarende glipper ikke skjer i tilsvarende saker i fremtiden. Administrasjonen burde ikke gi dispensasjoner av denne størrelsen uansett hvor i byen det er.

Inntil saken om Holmens videre utvikling har blitt politisk behandling, mener Drammen Venstre at det ikke må gis ytterligere byggetillatelser på Holmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**