Runolv Stegane

Runolv Stegane er toppkandidat på valglista ved fylkestinget i 2011. Han er i inneværende periode fylkesvaraordfører og gruppeleder for Venstre i Buskerud fylkesting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Runolv Stegane

Foto: Torbjørn Tandberg

Yrkesbakgrunn
Runolv Stegane er opprinnelig fra Eikefjord i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Han kom til Sigdal som lærervikar i 1972. Etter noen år med vekslevis utdanning/lærervikar, starta han i 1977 egen sportsforretning i Prestfoss. Forretningen ble lagt ned i 1993. Stegane ble samme høst ansatt som reisende organisasjonssekretær i Venstre sentralt, og han har siden januar 1994 vært ansatt i Venstres Hovedorganisasjon i Oslo. Han fikk permisjon fra sin stilling som organisasjonssjef da han ble valgt til fylkesvaraordfører høsten 2007.

Eget firma
Stegane driver også eget firma, Stegane Sport, der han selger reiser til store sportsbegivenheter i utlandet.

Sterkt engasjert i frivillig arbeid
Stegane har hatt og har en rekke verv innen idretten. Han er f.t. leder både i Sigdal Friidrettsklubb (har vært leder der i totalt 23 år) og Buskerud Friidrettskrets (leder siden 2001) og møter i landsstyret i Norges Friidrettsforbund. Han var leder i hovedkomiteen da Sigdal arrangerte Ungdomsmesterskap i friidrett (NM for ungdom 15-19 år) i 2008 og står i spissen for NM for junior som har blitt tildelt Sigdal i 2012. Han var også medlem i Hovedkomiteen under NM i skiskyting på Simostranda i 2010 ogved NM i terrengløp på Furumo, Modum nå i vår.

Kommunestyrerepresentant og varaordfører i Sigdal

Runolv Stegane har siden 1987 vært kommunestyremedlem for Venstre i Sigdal. Siden 2003 har han vært varaordfører. Venstre har hatt økende oppslutning i Sigdal og fikk 24 prosent av stemmene ved kommunevalget i 2007. Venstre har 5 av 21 medlemmer i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**