Interpellasjon fra Frogn Venstre

Venstre ber vennligst ordføreren gjøre rede for hvordan grunnlagsinvesteringene for industriområdene Måna og Holt eventuelt er planlagt finansiert?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre ønsker å vite om grunneiere og de som har fremmet planene er villige til å ta risikoen, eller om det er Frogns innbyggere som skal ta ansvaret.

I denne sammenheng ønsker Venstre at kommunestyret blir orientert om hvilke interessenter som har signalisert ønske å etablere seg og i hvilken grad disse har sagt seg villige til å dekke grunnlagsinvesteringene, eller om Frogn kommune må bidra med egenfinansiering?

Venstre ønsker å få finansieringsplanen fremlagt for diskusjon i kommunestyret før valget, slik at velgerne kan bedømme hvilke risiki kommunen løper ved denne satsingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**