Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 24.05.07: Ja til utvikling av Hurum!

Venstres folkevalgte gleder seg over at så mange investorer ser på mulighetene i Hurum. Vi er glad for at mange ønsker å bosette seg og investere i den flotte halvøya vår. Samtidig vil vi slå fast at all utvikling ikke nødvendigvis er god utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Toppkandidatene på Venstrelisten til høstens valg skiller seg fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ved å ta standpunkter som duger også for fremtidige generasjoner.

Tidligere kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Harald Wærpen, utbasunerer i lokalavisen at Venstres folkevalgte er imot all utvikling. Som et eksempel nevner han vår motstand mot 13 etasjes høyhus og fireetasjes lavblokker i Sætres sjøkant.

Det at Sætre slapp høyhus i vannkanten og at Hurum videregående skole får en ny og langt bedre tomteplassering er en stor politisk seier for Venstre.

Holmsbu blir nevnt som et annet eksempel. Venstre arrangerte et åpent folkemøte om utviklingen i Holmsbu. Dette for å kunne fange opp folkemeningen før vedtak blir fattet i kommunestyret. Provoserende for Arbeiderpartiet, men god Venstrepolitikk.

Sandspollen/ Verpen er en naturperle Venstre kjemper for å bevare slik den er, for at også neste generasjon skal få nyte godt av dens stille rekreasjonsmulighet.

Stemmer du på Venstre i Hurum i september kan du være sikker på at vi skal være like uredde og fremtidsrettet som vi har vært hittil.

Venstre sier "ja" til utvikling av Sætre sentrum, "ja" til videreutvikling av Holmsbu og "ja" til flere båtplasser på Hurum. Men vi mener det er nødvendig å lage helhetlige planer for utviklingen, samt at det er viktig å verne Sandspollen som uberørt friluftsområde til glede for alle beboere i Indre Oslofjord.

Marianne Arctander

Foto: Finn Dale Iversen

1.kandidat Hurum Venstre
Marianne Arctander

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**