Offensiv plan for mer sykling i Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord arrangerte 23.5 møte i bystyresalen hvor det ble orientert om utkast til Hovedsykkelplan og om prosjektets arbeid med kryssingspunktert i sentrum og andre tiltak i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Som utålmodige sykkelentusiaster har vi i Venstre vært bekymret for at sykkelbyen skulle gå på tomgang med kampanjer og kart også resten av prosjektperioden. Det er derfor med lettelse og stor glede vi ser at Hovedsykkelplanen legger opp til en sterk forbedring av tilbudet til syklister i Sandefjord – og med en innretting av satsingen som samsvarer nesten 100 % med våre ønsker for prosjektet, nemlig.

I Sandefjords blad 25.5 minner Venstres Marianne Reistveit om at hensikten med sykkelbyprosjektet først og fremst er å øke omfanget av hverdagssyklingen – dvs til/fra arbeid, skole og fritidsaktiviteter.Les innlegget.

Sykkelfelt i stedet for gang/sykkelveier, prioritering av sentrum og sentrumsnære områder samt etablering av sammenhengende ruter – slik det nå legges opp til i Hovedsykkelplanen – har Sandefjord Venstre arbeidet for siden prosjektets oppstart. Les Tor Homleids innlegg i Sandefjords blad 1. september 2005.

Utkastet til Hovedsykkelplan vil bli lagt ut på høring i nær framtid. For å få en best mulig plan – og dermed også gode løsninger i praksis – oppfordrer Sykkelbyen alle interesserte til å bidra med tips til hvordan planen kan forbedres.

Sykkelvei - skilt
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**