Bast holdt tale i Bøkeskogen

Leder av Oppvekst- og kulturkomiteen, Hallstein Bast (V) holdt velkomsttalen og ledet utflytterdagen i Bøkeskogen 1. pinsedag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Se omtale i Østlands-Posten her

Utdrag fra talen:

Hallstein Bast - 2

Tema er som dere alle vet utflytterdagen. Dagen da vi befester båndene mellom de som dro herifra, og de som ble tilbake.

Det må være spennende tider for en utflytter å se hvordan Larvik er i endring. Det er kanskje ikke så lett å se fra dag til dag for oss som bor her, men for dem som kommer innom, mer sporadisk, må utviklingen fra nå av fortone seg rivende.

Kanskje spesielt i kulturaksen fra Hammerdalen via Kulturhuset og Indre Havn, til Tollerodden ut mot Revet. Ansiktet mot havet endrer seg, og har allerede fått følge av et Sentrum som forandrer seg fra mer eller mindre dødt vakuum til levende liv for urbane byboere.

Når vi nå også vet at sjansene synes store for at kontakten mellom byen og Farris, og skogen rundt, blir gjenopprettet ved en ny E18-løsning, så begynner det meste å falle på plass.

For det er nettopp kombinasjonen av en levende by og en storslått natur som gjør Larvik til Larvik, med borgere av byen som er stolte av tradisjoner og forventningsfulle til fremtiden.

Samtidig skal vi huske at vi alle deler et ansvar for utviklingen av byen og et ansvar for klima, miljø og for naturen.

Og det er kanskje nettopp dette vi bør ha i mente – elsk Larvik dere utflyttere som representerer oss der ute – så skal vi love å forvalte byen vi har tatt ansvar for, og vi vil ta imot både innflyttere og innvandrere på den måten dere en gang selv ønsket å bli tatt imot, da dere flyttet ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**