Inspirasjonessamling i Kvinesdal

Sentrale Venstrefolk fra kommunene har vært samlet i Kvinesdal kulturhus til drøftinger. Venstre er i fremgang, og det satte sitt preg på stemningen. Førstekandidat til fylkesvalget Melinda Kvinlaug var sterkt engasjert og ønsket sterkere fokus på mennekser som faller utenfor i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Melinda Kvinlaug

Foto: DagVige

Melinda Kvinlaug mener at fellesskapet kan ha stor nytte av å bruke ressursene til mennesker som tradisjonelt ikke brukes i arbeidslivet. Noen har nedsatt arbeidsevne i forhold til “normalen”. Det betyr ikke at en er ubrukelig. Tvert imot! Hun mener vi må se ressursene i den enkelte – ikke fokusere på begrensningene. Samfunnet må tilrettelegge for at arbeidsgiver og det offentlige samarbeider – slik at menneskelige ressurser blir brukt til beste for fellesskapet.

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**