Kulturhussjef – gjerne fra Larvik!

Tone M. Anderssen, leder av kulturhusgruppa, svarer her på kommentaren fra ØPs redaktør på fredag. Han mener Tone/Venstre bruker janteloven når hun sier at en kulturhussjef bør hentes utenbys fra. Tone svarer slik – i et leserbrev som kom på trykk mandag:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kulturhussjef fra Larvik

Jeg har enten vært sleivete eller upresis når ØP tolker janteloven inn i mine uttalelser om Larviks første kulturhussjef.
Kulturhusgruppa har konkludert at det nye kulturhusets leder har en vesentlig funksjon og bør ansettes tidlig, dvs ett og et halvt år før huset står ferdig. Vi har fremhevet noen egenskaper som viktige: evne til kreativitet og nettverksbygging, erfaring med kulturhusdrift og gode referanser, ledererfaring, kommunikasjonsevne og tydelighet. (Og for ordens skyld: vi vil at det Kommunale Foretaket skal ansette kulturhuslederen.)
Dersom denne personen finnes i Larvik, er ikke noe bedre enn det — da er god kjennskap til det lokale kulturliv en flott tilleggsegenskap! Men jeg mener altså ikke at lokal tilhørighet er en forutsetning for akkurat denne jobben.
Larvik skal nettopp ha et kulturhus fordi vi fortjener det så inderlig — dersom redaktøren eller andre lokale ledertalenter ønsker å søke på stillingen er det bare å finne frem superlativene!

Tone M. Anderssen, V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**