Møte i Lier Venstre

Alle er velkommen til åpent gruppemøte mandag 4 juni, kl.18.30 på rådhuset i Lierbyen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1. Gjennomgang av sakene som skal opp til behandling i hovedutvalgene og i kommunestyret

2. Orientering om status for utviklingsplanene for Lierstranda.

3. Nedsetting av et valgkamputvalg.

4. Planlegging av stand til Lierdagene.

5. Evt

VEL MØTT 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**