Til innhold
Lier Venstres kandidater til valget i 2023; fra venstre Marian Hammer, Ove Meidell Borgersen, Frode Olsen, Tor K. Haugen, Caroline Thorbeck, Per-Olav Sørhus og Tove Hofstad., Foto: Lier Venstre

Sammen tar vi Lier framover!

Lier Venstres visjon

Som Liers liberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Vår visjon er en grønnere, friere og rausere kommune.
Lier skal være en kommune hvor alle stemmer blir hørt, i en åpen og demokratisk arena. Alle borgere må få mulighet til å bidra positivt til lokalsamfunnet sitt.

Våre fokusområder

 • Venstre vil stanse naturtapet i Lier

  Venstre vil verne om naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp. Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte. Vi vil lage flere parker og grøntareal for folk å nyte. Vi vil ha en balansert utvikling som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

 • En skole som fremmer motivasjon

  Venstre vil ha en skole som motiverer elever og lærere. Skolen skal fremme demokrati, kritisk tenkning og samfunnsdeltakelse. Venstre vil gi mer tilpasset opplæring, slik at hver elev får oppfølging og mestring. Vi vil gi mer frihet i skolen, slik at elever kan påvirke sin egen skolehverdag. Vi vil gjøre læreryrket mer attraktivt, gjennom å tilby flere karrieremuligheter og bedre lønnsbetingelser. Vi vil også styrke støttepersonellet i skolen, som kan hjelpe elever med ulike utfordringer. Utdanning er viktig for framtida, og derfor må vi gjøre skolen mer motiverende, slik at flere opplever mestring

 • Vi heier på små og store jobbskapere

  Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Norge trenger flere jobbskapere som bidrar til vår felles velferd. Framtidas jobber er grønne. Næringsliv, kulturliv og frivillighet er viktig for levende lokalsamfunn med muligheter for alle. Små bedrifter er viktige for Norge. De gir arbeid til over en million mennesker og bidrar til verdiskaping og velferd. Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å drive i kommunen.

 • Frihet og muligheter for alle

  Frihet handler både om frihet i hverdagen og om å gi folk reelle muligheter i livet. For oss er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Den enkeltes frihet må balanseres av et ansvar for fellesskapet, og for hverandre. Vårt samfunn blir bedre når ingen faller utenfor.