Kandidater til
kommunevalget 2023

Lier Venstre

Lier Venstres kandidater for kommunevalget i Lier 2023 finner du her, mens politikken vi går til valg på og vil jobbe for kan du lese om i kommunevalgprogrammet vårt.

Hele valglisten til Lier Venstre for kommunevalget 2023

NrNavnFødselsår
1Tove Hofstad1969
2Marian Hammer1972
3Per-Olav Sørhus1972
4Ove Meidell Borgersen1963
5Caroline Thorbeck1983
6Tor Kristen Haugen1968
7Frode Olsen1975
8Semra Ugur1970
9Christian Solum Hermansen1976
10Maria Kristine Løkstad Grande1985
11Rolf Børre Halvorsen1951
12Heidi Elisabeth Haugerud1986
13Ricardo Cayo Leiva1965
14Vigdis Grande Knudsen1962
15Juel Victor Løkstad Grande1987
16Nina Eleonore Johnsen1964
17Øyvind Leirset1969
18Lise Hafskjold Kivle1981
Valgliste 2023, Lier Venstre

Tove Hofstad

Ordførerkandidat, Nøste (f. 1969)

Tove brenner for gode og levende lokalsamfunn med nærhet til natur og friluftsliv, der det er lett å komme i kontakt med andre, enklere og billigere å leve miljøvennlig, der vi har et levende kulturtilbud, et næringsliv som er på lag med framtida og der vi hjelper dem som trenger det mest. Tove sitter i dag i kommunestyret og er Venstres gruppeleder.

Marian Hammer

2.kandidat, Lierstranda (f. 1972)

Marian er opptatt av individets frihet, valgmuligheter, tilgang til kunnskap uavhengig av alder og bakgrunn. Hun mener at en av de viktigste oppgavene vi politikere har, er å sikre at ingen faller utenfor. Marian stiller til valg for Venstre for første gang, men har erfaring som vara til kommunestyret for et annet parti tidligere.

Per-Olav Sørhus

3. kandidat, Lierbyen (f. 1972)

Per-Olav er opptatt av frihet og muligheter for alle, et bærekraftig næringsliv og Grønne Lier. Han er spesielt engasjert i tilrettelegging for framtidas bedrifter – at Lier er og blir et sted for å starte- og videreutvikle bedrifter, uten at det går utover miljø og natur. Per-Olav stiller til valg for første gang.

Ove Meidell Borgersen

4. kandidat, Sylling (f. 1963)

Ove er innflytter til Sylling og trives godt øverst i bygda. Han er glad i natur og har alltid med seg kameraet sitt på tur i skog og langs vann. Ove synes Venstre har en fornuftig politikk, spesielt rundt hans hjertesaker innen idrett, natur, miljø og kultur. Ove stiller til valg for første gang.

Caroline Thorbeck

5.kandidat, Høvik (f. 1983)

Caroline er oppvokst i London og flyttet til Lier, der hun har sine røtter, i 2015. Caroline er opptatt av at Lier kommune skal være en inkluderende, miljøvennlig og fremtidsrettet kommune. Hun har et spesielt engasjement for helse og omsorgsfeltet og vil kjempe for et hjertevarmt samfunn for alle.

Tor Kristen Haugen

6. kandidat, Tranby (f. 1968)

Tor er aller mest opptatt av frihet og selvstendighet for alle. Han har et spesielt engasjement for innbyggernes mulighet til å påvirke og holde seg informert om de politiske prosessene som påvirker deres hverdag. Alle skal ha mulighet til å leve det livet som passer for dem. I et godt lokalsamfunn teller alle like mye. Tor stiller til valg for Venstre for fjerde gang og er lokallagets styreleder.

Frode Olsen

7. kandidat, Lierskogen (f. 1975)

Frode kommer nordfra og sier ting sånn som de er. Som innflyttet liung synes han det er viktig å engasjere seg for barn og ungdom i skole og barnehage, i aktiv næringspolitikk, og for nye miljø-, transport- og energiløsninger. Han har et spesielt hjerte for Lierskogen og vil bidra til at hverdagen fungerer bedre for folk som bor der.