Verdens miljødag – tur til Yxney

Tirsdag 5. juni er verdens miljødag. Sandefjord Venstre markerte dagen med partitur til Yxney lørdag 2. juni, med innlagt dugnadsinnsats og rast. Stranden i Ertsvika ble ryddet – å dømme etter søppelmengden er det en stund siden det ble gjort sist.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tirsdag 5. Juni er verdens miljødag. Dette er FN`s årlige dag for å sette fokus på miljø, både blant folk og blant politikere. Norge har fått i oppdrag av FN å markere Verdens miljøverndag. Miljøverndepartementet har valgt å legge hovedarrangementene til Tromsø tema for dagen er is som smelter. Over 100 nasjoner markerer denne dagen og tematikken er høyst aktuell. Dette er en av vår tids største miljøutfordringer.

Is spiller en viktig rolle for miljøet på kloden. Isen reflekterer solvarme og er med på å holde temperaturen på kloden stabil. Is er også en ferskvannsresurrs og en vital del av klodens økosystem. Isbreer smelter og snødekte områder avtar i alle verdens regioner. Klimaet er i endring. I Arktis skjer temperaturstigningen dobbelt så fort som på resten av kloden, og permafrosten tiner. Nedsmelting av polis fører til gradvis tilbaketrekning av iskanten, noe som endrer livsvilkår for dyr og mennesker i Arktis. Arter blir utrydningstruede, og hele samfunn mister livsgrunnlaget.

Hele kloden står overfor en klimaendring som får konsekvenser for mennesker i alle deler av verden. Vi trenger mer kunnskap, internasjonalt samarbeid og større bevissthet om framtidas store utfordringer.

Sandefjord Venstre markerte dagen med å legge turen til Yxney. Vandre i kultur- og kystlandskap og nyte alt det kan gi oss av inntrykk. Heldige er vi, at myndigheter har tatt kystlandskapet og menneskers behov for rekreasjon i naturen på alvor, og innført strenge restriksjoner for nedbygging av kysten vår. Allemannsretten sørger bl.a for at vi kan ferdes langs kysten også der det er privat eiendom, men med respekt for andres privatliv.

 Slik så det ut i Ertsvika før dugnaden

Slik så det ut i Ertsvika før dugnaden

Vi brukte dagen til å rydde gammelt skrot i Ertsvika. Dit kom vi via Helle og Engebukta på vestsiden av Yxney.

Yxney Kart

Sandefjord har en forholdsvis lang kyst med varierte naturtyper. På strendene møtes hav og land som er to veldig forskjellige økosystemer. Dette fører til at artsmangfoldet langs kysten blir stort. Ca 10% av arter som finnes på jorden i dag vil være historie innen 25 år. Dette pga menneskelig akvitivtet av forskjellige slag, alt fra global oppvarming til nedtråkking av landskap. Arter som er utryddingstruet står oppført i ei nasjonal Rødliste og mange av artene som finnes på Yxney står også. Vi oppfordrer derfor folk til å ferdes med vett. Tenk så mye hyggeligere det er at alle får nyte floraen langs stien enn at noen plukker det med seg hjem — hvor de visner bare etter noen timer.

 Veien til Ertsvika via Helle

Veien til Ertsvika via Helle

Se også omtale i Sandefjords blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**