Landsstyremøtet i Tromsø 9.-10. juni 2007

Venstre har landsstyremøte på Radisson SAS hotel Tromsø 9.-10. juni 2007. Adresse: Sjøgata 7. Landstyremøte skal behandle Venstres spillpolitikk, klimaspørsmål og rette blikket inn mot høstens valgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ledertrio, Thommessen, Sponheim, Grande

Foto: Rune Kongsro

Pressekontakter:
Leder Troms Venstre, Roar Sollied: 90 61 23 24
Informasjonsrådgiver Jan Christian Kolstø: 92 05 60 81
Informasjonssjef Steinar Haugsvær: 95 07 00 41
Leder Tromsø Venstre, Jonas Stein Eilertsen: 48 06 45 83

Program for møtehelgen 8.-10. juni 2007

Sentralstyremøte 08. juni 2007
14:00-18:30 >> Sentralstyremøte
19:00 >> Middag

Merk: Troms V har kandidatsamling samme kveld, hvor noen av sentralstyrets medlemmer skal være innleder fra kl. 19.00 og utover.

Landsstyremøte 09. – 10. juni 2007
Lørdag
10:30 >> Innreise/kaffe
11:00 >> Åpning/konstituering
11:15 >> Tale av leder i Venstre Lars Sponheim

12:15 >> Appeller i byen
– Nestleder Olaf Thommessen
– Miljøpolitisk talsmann Gunnar Kvassheim
– Unge Venstre-leder Lars H. Michelsen

13:15 >> Lunsj

14:00 >> Generell politisk debatt
– Med deltakelse fra Troms Venstres kandidatsamling.

16:30 >> Kaffepause

16:45 >> Valgkampen 2007
– Innledning ved generalsekretær Terje Breivik og informasjonssjef Steinar Haugsvær.

18.00 >> Årsmøte VO
– Innledning ved leder VO Astrid Solli.

19:00 >> Politiske fråsegner
19:30 >> Møteslutt
20:00 >> Middag
22:00 >> Kulturelt arrangement

Søndag
09:00 >> Politiske fråsegner
09:30 >> Venstres spillpolitikk
– Innledning ved stortingsrepresentant Trine Skei Grande.

11:30 >> Landsmøtedatoer 2008 — 13
11:45 >> KS Landsting 2008/Konsultasjonsordningen
– Innledning ved KS styremedlem Ingvild T.Vevatne

12:15 >> Framtida kan bli en ren fornøyelse
– Innledning ved stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim.
– Status og tanker videre for klimakampanjen.

13:00 >> Politiske fråsegner
13:45 >> Avslutning og lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**