Fylkeskommunen starter kulturstipend

-Dette er et helt nytt tiltak fra fylkeskommunne der ungdom i alderen 16-20 år kan søke om stipend. Buskerud har svært mange lovende ungdommer innen kunst og kultur, og det er gledelig at fylkeskommunen kan gi noen av disse en ekstra inspirasjon gjennom stipendordninga, sier Venstres medlem i hovedutvalget Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På lik linje med stipendet til idrettsungdom, vil Stegane nå ta initiativ for å få fylkestinget med på å øke stipendpotten fra 2008. Hovedutvalget for kultur i Buskerud fylkeskomunen har tildelt fem ungdommer et stipend på 10.000 kroner.

Følgende ble tildelt kulturstipend for 2007:
Hanne Louise Øien (Modum)
Torunn Akersveen Lied (Gol)
Ole Andreas Fevang (Lier)
Gunn-Hilde Erstad (Ringerike)
Ruben Hassel (Drammen)

Les mer om kulturstipend for ungdom.

Dette mener Buskerud Venstre om kultur, les.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**