Også i Søgne fins det mennesker som har det vanskelig

Dette gjelder blant annet de som har liten eller ingen mulighet til å skaffe seg tak over hodet. I mai 2004 ble det i Søgne oppnevnt en arbeidsguppe som skulle komme med konkret forslag til boligsosial handlingsplan. Arbeidsgruppen er kommet med sin innstilling – og siden er intet skjedd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Søgne kommune hadde i 2005 115 kommunale boliger i tillegg til korttids- og sykehjemsplasser. De kommunale boligene administreres av flere enheter i kommunen, og i følge den kommunale arbeidsgruppa, har ingen i Søgne kommune den fulle oversikt over bruk, vedlikehold, funksjonalitet osv. til boligene.

Arbeidsgruppa har påpekt behovet for kommunale boliger for de mest vanskeligstilte i kommunen. Dette er enkle tiltak som ikke krever de store ressursene, men derimot politisk vilje. De fleste av oss har det bra – og hvorfor skal da de av våre medinnbyggere som ikke har vært like heldige bli kasteballer i det offentlige system.

Det er vel neppe slike saker man vinner valg på. Men uansett – Søgne Venstre ønsker å være en garantist for at også de som har det vanskelig skal få levelige kår. Vi vil derfor ha saken på bordet så fort det lar seg gjøre. Arbeidsgruppas forslag bør bli tatt på alvor og behandlet seriøst av Søgnepolitikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**