Ja til høye nasjonale mål for klimakutt

Signér opprop: Norge må ta ledertrøya i klimapolitikken. Klimaet på jorda er i endring på grunn av menneskelig aktivitet. Fortsetter klimaendringene blir framtida dramatisk. Det er vårt ansvar i dag å gi våre barn en god verden å leve i i morgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er ingen motsetning mellom å handle globalt og kutte nasjonalt — tvert imot. Vi vil ikke at Norge skal fortsette å være en del av problemet. Vi vil bli en del av løsningen.

Framtida kommer ikke bakfra! Signér opprop på www.opprop.no.

Yxney, vår
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**