Vi prøver, Steffensen

Per E. Steffensen setter i Lp. 30. mai et berettiget lys på byggeskikken på nybyggene på Vestsida generelt og bibliotektomta spesielt. Han sier også at nå må kommunens saksbehandlere og byens politikere konsentrere seg om å unngå at byens særpreg blir ytterligere ødelagt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ellen Korvald

Foto: Hallvor Lilleslett

En hjertesak for Venstre i lokalpolitikken er å forsøke å bidra til å bevare byens sjel og særpreg. Vi har hatt utallige forslag i UMU og i kommunestyret om lavere byggehøyder, strengere krav til byggeskikk, arkitektur tilpasset byen og nære omgivelser, skråtak framfor flate tak, mindre utnyttingsgrad av arealene ved fortetting, at store byggesaker skal til UMU, osv.
Noen ganger får vi flertall for dette, men det er et problem er at slike forslag ofte blir nedstemt. Alt for mange av byens lokalpolitikere vil ikke stille krav til utbyggerne. Dette beklager Venstre, men vi lover å fortsette å fremme forslag for bevaring av byens særpreg så lenge vi har plass i UMU og kommunestyret.
Vi er sikkert ikke gode nok på å stille krav vi heller, men vi prøver i alle fall.
For øvrig er vi helt enig i at de omtalte pipene er malplasserte. De har aldri vært tema i politiske fora, men dette vi følge opp overfor plan- og næringstjenesten.

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**