Innlegg fra Tore Fjeldskår i ØP

I sammenheng med miljødagen hadde Fjeldskår et innlegg i Østlands-Posten om miljøproblematikken. Der oppfordrer han velgerne til å se på Venstre om dette er noe man er opptatt av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Miljøproblemer, miljødager og miljøpartier

I sine egne, ferske rapporter, som er basert på grundig og tung forskning, slår FN fast at verdens klimaproblemer er svært alvorlige og at de uten tvil er skapt av mennesker. Videre slås det fast at det haster med å iverksette tiltak for å redusere klimautslippene. I motsatt fall vil konsekvensene bli katastrofale. Dette gjelder ikke minst for den fattige delen av verden.

Tre i Siljan

Her har alle et ansvar — både individuelt og kollektivt. Og det sier seg selv at det hviler et tungt ansvar på oss i den rike delen av verden. Ikke bare har vi stått for og står for det meste av utslippene; vi har også best råd til å rydde opp. Og vi har gjerne best teknologi og kunnskap.

FNs årlige, internasjonale miljødag (5 juni) er i år derfor mer aktuell enn noensinne. La dagen bli en anledning til å reflektere over ditt eget bidrag for å redusere klimautslippene. Men la også dagen bli en anledning til å reflektere over miljøprofilen til ditt eget parti. For det er liten tvil om at det er viktigere enn noensinne å velge et parti som virkelig tar miljøet på alvor. Venstre er og blir et slikt parti. I partiets nye prinsipprogram er miljøpolitikken som vanlig viet stor oppmerksomhet. Det gjelder både klimapolitikk og annen miljøpolitikk.

Og til høsten er det valg igjen.

Tore Fjeldskår
Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**