Politikere mobbes i Larvik

Det nye mediet på nettet, Facebook, kan brukes til mye. Olav Rønneberg mener personlig mobbing av folkevalgte er et greit tidsfordriv.
Tone Anderssen svarer på angrepet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre ser at hensikten er å få jaget demokratisk valgte folk tilbake i sofaen, men kan ikke forstå at alminnelig kunnskap og folkeskikk er såpass dårlig utbredt at 45 personer har meldt seg på hat-listen .

Splittflagg

Foto: H. Bast

Les artiklene i ØP her

Hør morgennyhetene på NRK her

Tone Anderssen svarer:
Jeg har i dag (onsdag 13.6) mottatt en personlig beklagelse fra Olav Rønneberg per telefon. Han vil legge ned gruppa på Facebook og innser at han gikk litt for langt. Jeg syns det var fint at han ringte og er selvfølgelig glad for at gruppa fjernes. Likevel er det noen prinsipielle ting ved saken som er verd å diskutere.

Det mest påfallende med Facebook-teksten og gruppen som han har kalt “De som er drittlei av Tone M. Anderssen” er jo at Rønneberg ikke nevner en eneste sak, men utelukkende angriper meg som person. Som politiker må jeg selvfølgelig godta at folk er uenige med meg og har sterke følelser rundt det, men dette opplever jeg som usaklig.
Mener Rønneberg at politikere helst verken skal synes eller høres?

Ytringsfriheten er en av våre viktigste friheter, men likevel er det sunt med en debatt om hva vi skal bruke Internettets enorme muligheter til. Vi beveger oss egentlig inn på et område i grenselandet mellom det offentlige og det private, og her er det mange utfordringer.
Å sjikanere politikere er i hvert fall ganske uheldig hvis man ønsker seg fornyelse og yngre krefter blant kommunestyremedlemmene. Jeg regner med at en del vil vegre seg mot å utsette seg for denne typen hets. (Jeg har brukt en del tid det siste døgnet på å forklare ungene mine hva dette handler om og hvordan vi bør forholde oss til det.)

Rønneberg påstår at jeg bruker all min tid på å herske over Larviks innbyggere — da tror jeg nok han overvurderer en enkelt persons rolle i et kommunestyre på 35 medlemmer. Det er klart at alle politikere ønsker makt, i form av innflytelse, og det er vel det velgerne også forventer av personen de har stemt på? Demokratiet er dessuten et genialt system sånn sett: Jeg representerer en del av Larviks borgere mens Olav Rønnebergs meninger helt sikkert blir ivaretatt av andre i kommunestyret! Så handler det om hvem som får flertall for sakene sine når avstemningens time kommer.

Noen av sakene jeg har jobbet spesielt mye med det siste året er nok saker som har skapt fronter i Larvik: For og imot Kulturhuset Bølgen, for og imot leie av Threschows lokaler i Hammerdalen, for og imot strippeklubb på Storgata. Dermed er det en ærlig sak å mene at jeg står for helt feil saker og angripe meningene mine. Engasjerte mennesker er bra, uansett! Likegyldighet er det verste av alt.

En debatt er jeg med på når som helst, men som politiker har jeg lært å skille mellom person og sak — det syns jeg er en god egenskap som Larviks politikere er flinke til å praktisere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**