Sover Langeland i timen?

Det spør Venstres Jon Arne Silgjerd, som er leder av Aksjon Jærvassdrag (AJV). Han viser til at et liknende prosjekt i Østfold får langt større bevilgninger fra miljøverndepartementet. Han mener at Hallgeir Langeland ikke har presset nok på sin egen miljøvernminister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jon Arne Silgjerd

Foto: Tore Nilsen

— Ingen forventer at statstøtten til de to prosjektene skal fordeles med millimetermål. Men nå er fordelingen blitt påfallende skjev, sier Silgjerd til Stavanger Aftenblad. Begge prosjektene er likeverdige og handler om tiltak for å hindre utslipp av næringsstoffer til vassdrag.

Jon Arne Silgjerd viser til at Morsa-prosjektet har fått tildelt 6 millioner mer i løpet av de siste to åra enn det Aksjon Jærvassdrag har fått. Han mener at Hallgeir Langeland burde ha øvd et større trykk på sin egen miljøvernminister for økte bevilgninger til AJV.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**