Hotell Atlantis til Amfeneset ?

Har vi for mye friarealer i de nære sentrumsområdene i Søgne ? Hvis svaret på spørsmålet skulle være ja, må det være en god grunn til å anbefale Hotell Atlantis i Amfenesheia ved Torvefjorden. Men noen av oss mener at svaret på spørsmålet er nei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Deler av Amfenesheia er fremdeles tilgjengelig for allmenheten — selv om Høllen Vest industriområde stadig tar for seg av uberørt natur nettopp i Amfenesheia. Da Søgne kommunestyre på slutten av 70-tallet vedtok utbygging av industriområde Høllen Vest, var området øremerket sjørelatert industri. Men dette har åpenbart endret seg underveis og større deler av heia er nå industri.

Søgne Venstre mener bestemt at den delen av Amfenesheia som ikke er utbygd, må få forbli uberørt så langt det lar seg gjøre. I særdeleshet den delen som vender mot Torvefjorden. Vi må heller sørge for at Midtskauveien fortsatt får være ei turløype mellom Agderstrand og Amfeneset. Hotell Atlantis har ingenting i Torvefjorden å gjøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**