Leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis 05.07.07: Kulturen i Hurum fortjener et løft

Hurum Venstre vil øke støtten til frivillige lag og foreninger og dessuten gi støtte til etablering av nye. Disse er støttepilarer i lokalsamfunnet. Vi er avhengige av enkeltmenneskers innsats for å sikre et godt kulturtilbud i kommunen vår. Kommunen bør legge til rette for og gi sin støtte til de kulturaktiviteter som engasjerte innbyggere tar initiativ til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Når Kulturskolen i Hurum har 70 barn på venteliste, er det ikke godt nok. Og det er kanskje ikke så rart at det blir ventelister når Kulturskolen bare har 2.8 årsverk totalt. Det har ikke vært noen vekst i Kulturskolen siden den startet opp i 1998. Alle innsparinger er blitt løst ved å ikke øke aktiviteten — for å slippe å si opp instruktører. Mange barn og unge ønsker å få plass på Kulturskolen, men langt fra alle får et tilbud. Det er spesielt mange som står på venteliste for å lære å spille piano eller gitar. Mange gir opp, gidder ikke å søke eller har mistet interessen når de endelig får plass. Venstre ønsker at alle barn og unge som vil, skal få plass på Kulturskolen. Sagt med andre ord: Bevilgningene må økes.

Venstre i Hurum sørget for lørdagsåpent bibliotek på Tofte. Bibliotekene er viktig kilde til leseglede for barn, ungdom og voksne. Bibliotekene har en nøkkelrolle i både å formidle litteratur og annen kunst, samtidig som det er et opplevelsessenter og samlingspunkt for kunnskap og informasjon. Venstre ser fram til innvielse av nytt bibliotek ved Hurum videregående skole i Sætre i 2010.

Det utvidede kulturbegrepet omfatter også idrett. Idretten er Norges største folkebevegelse. Idrettslagene spiller en stor rolle for trivsel og folkehelse og vi er heldige som har mange aktive idrettslag i kommunen. Fysisk aktivitet er viktig. Også her er vi avhengige av engasjerte mennesker som gjør en innsats.

Hurum Venstre stiller seg helhjertet bak det pågående folkehelseprosjektet. Venstre var en pådriver i fylkestinget for å få på plass prosjektmidler til lokale folkehelseprosjekt i Buskerud. Hurum kommune har inngått en partnerskapsavtale om folkehelse med Buskerud Fylkeskommune. Formålet med avtalen er å bidra til å fremme folkehelsen for befolkningen i kommunen. Avtalen knytter seg til fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt og psykisk helse. Det er nedsatt en styringsgruppe med prosjektleder som skal arbeide for at målet blir ivaretatt.

Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts-Norge og gi tilbud som aktiviserer barn og unge. Hurum Kommune må bidra mer. Det er vanskelig for idrettslagene å opprettholde – og ikke minst klare å utvide tilbudet – når pengene ikke strekker til. Til tross for en ekstrabevilgning nå nettopp, er de totale bevilgningene til idretten i Hurum for 2007 bare på 315 000 kr. Venstre ønsker å øke bevilgningene til idretten ytterligere, samtidig som vi etablerer en arena for samarbeid og dialog mellom Hurum Idrettsråd og kommunen. Alle må spille på lag. Når vi alle vet hvor viktig fysisk aktivitet er for god helse, så har vi faktisk ikke råd til å la være å satse mer.

Gunn-Torill Homme Mathisen, leder Hurum Venstre

Foto: Finn Dale Iversen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Leder Hurum Venstre

Dette leserinnlegget ble også trykket i Drammens Tidende 30.06.07

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**