Industri på Slemmestad – Fakta om nåværende forhold

Fabrikken i Slemmestad ble lagt ned i 1989. Import av løssement og produksjon av betong fortsatte. Norcem/Norbetong ble i 1999 solgt fra Skanska til Heidelberg Zement som fortsatt er eier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Industri på Slemmestad NorBetong – Fakta om nåværende forhold
Fabrikken i Slemmestad ble lagt ned i 1989. Import av løssement og produksjon av betong fortsatte. Norcem/Norbetong ble i 1999 solgt fra Skanska til Heidelberg Zement som fortsatt er eier. Det tyske Heidelbergkonsernet er verdens tredje største sementprodusent og er representert i mer enn 50 land. Konsernet omsatte i 2005 for 7,8 milliarder Euro ( ca. 62 milliarder kroner) og hadde vel 41200 ansatte. Konsernet eies av Spohn Cement GmbH og Schwenk Beteilungen GmbH & Co (til sammen 85,45%). (kilde:www..heidelbergcement.com)
Norcem/Norbetong i Slemmestad har vel 20 ansatte (21 ansatte på betongstasjonen ifølge Røyken & Hurum Avis 2006). Norcem har i tillegg til sin import av sement sementproduksjon i Brevik og Kjøpsvik. Norbetong har et meget stort antall betongstasjoner spredt over hele Norge.
Miljøstyring i Norcem: "Norcems miljø og styring av miljøaktiviteter skal utvikles i samråd med myndighetene og ansatte og med åpenhet ovenfor almenheten. Miljøforhold og planer om miljøforbedringer skal kommuniseres videre til ansatte, naboer og almenheten på en forståelig måte." (kilde: www.norcem.no.Norcems infoside.)
Tilsvarende klausuler finnes i Norbetongs forretningsdokumenter under [ http://www.norbetong.no/ ]www.norbetong.no.

20. august 2006
Arbeidsgruppe Slemmestad – områdene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**