-Skuffet over klimameldingen

Regjeringen la i dag frem klimameldingen, som skal legge føringen på utslippene av klimagasser i Norge i de kommende år. — Jeg hadde håpet på en mer ambisiøs plan, uttaler Eivind Brenna, 1. kandidat for Venstre i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skyer

Brenna mener regjeringen ikke viser det politiske lederskapet som vil være nødvendig for å gjøre Norge til et mer klimavennlig land. — Klimameldingen setter ingen konkrete mål om kutt her hjemme.

— Det er skuffende at regjeringen ikke vil tallfeste et nasjonalt mål for hvor mye som skal slippes ut i 2020, og det er feigt å ikke foreslå vesentlige tiltak fra de sektorene som står for hoveddelen av de norske totalutslippene; industrien, transportsektoren og petroleumsvirksomheten, uttaler Brenna.

 Eivind Brenna, 1. kandidat i Oppland for Venstre

Eivind Brenna, 1. kandidat i Oppland for Venstre

Venstre foreslår følgende tiltak for å nå regjeringens egne klimamål:
– Offensiv kollektivsatsing
– Elektrifisering på sokkelen
– Bedre støtteordninger til fornybar energi
– Gasskraftverket på Kårstø må ha rensing umiddelbart etter oppstart
– Rensing store punktutslipp fra industrien
– Satsing på biodrivstoff
– Økte tilskudd til fjernvarme, energiomlegging og energisparing
– Storstilt satsing på miljørettet forskning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**