Mona Haug – Listekandidat Røyken Venstre

” Jeg har mange tanker rundt det å gjøre Røyken mer attraktiv som boligkommune. Først og fremst mener jeg det er viktig å ha kvalitet på alle omsorgstjenester som barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester.
Neste skritt er attraktive boligtomter og bedre veier.”
“Håper på 4 nye år som politiker”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Mona Haug

Mona Haug
Foto: privat

Mona Haug er gift og har to barn.
Barnehagestyrer.
Hun bor på Sydskogen og har erfaring fra politikken; hun har vært kommunestyrerepresentant og leder for helse- og omsorgsutvalget. Videre har hun vært nestleder i Personal og administrasjonsutvalget.
Styremedlem i Venstre
Inneværende periode perioden vara til kommunestyret og formannskapet, medlem av Kontrollutvalget.

Mona er aktiv i lokalmiljøet og i fritiden driver hun en ungdomsklubb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**