Dårlig SMAK bak Solvold

Parkering i byens parker er et økende problem i Sandefjord. Lite ser ut til å bli gjort med problemet, til tross for at planutvalget har anmodet teknisk sjef om dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Da restauranthuset Solvold for noen år siden fikk lov til å etablere seg i parken nord for Kurbadet, ble det lagt stor vekt på at restaurantens utforming. Det ble lagt ned et stort arbeid for å sikre at restauranten skulle gli inn i miljøet, m. Etter anmodning fra restauranten ble også parkeringsplassene – som tidligere lå foran bygningens fasade – fjernet.

Parkering i parken 1

I planutvalgets møte 30. mai tok Rune Huseby (Sp) opp problemet med parkerte biler i parken og fikk bred tilslutning for at det er nødvendig å gjøre noe med problemet. Det er ikke kjent hvilke tiltak kommunen, ved teknisk sjef Hans Øvrum og hans etat, har gjort for å bli kvitt problemet. Som bildene på denne siden viser har det foreløpig bare blitt verre.

Parkering i parken2

En av Solvolds restauranter heter SMAK. Å ta i bruk parken til parkeringsplass på den måten som har skjedd bak restauranthuset er et uttrykk for dårlig SMAK og manglende respekt både for de som forsøker å holde en viss stil rundt restauranthuset Solvold og for de av byens innbyggere som bruker parken.

Parken bak Solvold er ikke den eneste parken som brukes som parkeringsplass. Det samme gjelder nedenfor Hvalfangstmonumentet, ved Hesteskoen og ved Taxisentralen.

I Sandefjord Venstre er vi glade for den jobben som legges ned for å holde byens parker i stand, og synes det er svært leit at bilkjørende tar seg til rette og ødelegger parkene – slik som bildene på denne siden viser. Vi mener det er nødvendig å håndheve forbudet mot parkering og bilkjøring i parker langt bedre enn i dag. I motsatt fall vil vi få en stadig mer “lurvete” bykjerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**