En stemme på Venstre er en stemme på Venstre, Hausberg!

Det er flaut med en ordførerkandidat som ikke forstår den mest grunnleggende regelen i et demokrati: En stemme på et parti er en stemme på dette partiets politikk. Arild Hausberg og Arbeiderpartiet er livredd for sine taburetter. De skjelver på Rådhuset fordi de vet at Venstre kan bli tua som velter et rødt lass. Derfor bruker han usaklig retorikk om at en stemme til Venstre er en stemme på Frp. Dette vitner om et politisk lavmål som ikke er verdig en politiker som drømmer om å bli ordfører i Tromsø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Knut Barman-Jenssen

Det er ingen tvil om at Venstre vokser i alle norske storbyer, også i Tromsø. Det er heller ingen tvil om at et sterkt Venstre vil komme i en avgjørende vippeposisjon i Tromsø. Den makta vil vi bruke til å kaste Ap/SV ut av Rådhuset og få gjennomslag for mest mulig Venstre-politikk.

Liberalt og borgerlig
Venstre er et liberalt borgerlig sentrumsparti og en garantist for et regimeskifte i Tromsø. Men for oss er et byråd med Venstre, Krf og Høyre den naturlig samarbeidskonstellasjonen. Likevel vi vil ikke låse oss til en eller annen konstellasjon på borgerlig side før valget, det er velgerne som skal avgjøre styrkeforholdet i det nye flertallet på ikke-sosialistisk side. Venstre er opptatt den konstellasjonen som gir mest mulig Venstre-politikk.

Det er heller ikke noe poeng for Venstre å bruke masse krefter på Frp, som er et annet opposisjonsparti. Det vi finner kritikkverdig i Tromsø kommune er ikke deres ansvar. Vi vet imidlertid at vi står langt unna hverandre i kultur- og miljøpolitikken. Men det kan da ikke bli slik at man må bli sosialist for å være for miljø og kultur? Arild Hausberg vet like godt som meg at borgerlige samarbeid med Venstre alltid har ført en god miljø- og kulturpolitikk.

Lettvinte sannheter
Arild Hausberg kommer serverende med flere lettvinte sannheter når han snakker om Aps miljøpolitikk. En enstemmig miljøbevegelse slår fast at skillelinjet i norsk miljøpolitikk går mellom Ap/Frp på den ene siden og Venstre/SV på den andre. Det er bare Ap og Frp som baserer sin miljøpolitikk på kjøp av avlat og klimakvoter. Det er bare Ap og Frp som er motstandere av at 2/3 av reduksjon i klimagassutslippene skal gjøres hjemme. Arbeiderpartiet har aldri hatt en god miljøpolitikk, og jeg finner det merkelig at Hausberg påstår at det var Jens Stoltenberg på Aps landsmøte som virkelig satte miljøet på dagsorden. Jeg var kanskje naiv som trodde det var miljøbevegelsens 40 år lange arbeid, Al Gore, FNs klimapanel, forskningsmiljø som Polarinstituttet i Tromsø eller Stern-rapporten som virkelig fikk satt vår tids største trussel på kartet? I skrivende stund har en samlet miljøopposisjon slaktet regjeringens klimaplan, og Venstre er hjertens enig med dem. Frp roser imidlertid Stoltenbergs klimapolitikk og vil ha klimaforlik med Ap og SV!

De siste 8 årene har Ap styrt Tromsø, og det har vært 8 magre år for miljøet. Tromsø ble slaktet i NAFs test av tilrettelegning for miljøvennlig transport. Tromsø kommune har ingen målsetning for reduksjon av klimagassutslipp og den politiske ledelsen er ute av stand til å bevare byens grønne lunger. Venstre på den andre siden vil satse på en drastisk økning av biler med miljøvennlig drivstoff, redusere klimagassutslippene med 40% innen 2020 og verne Bymyra.

Hvis kulturpolitikken er en fanesak for Arild Hausberg, kan man spørre seg hvor han var tidligere i høst? Fylkespolitikeren Arild Hausberg var med å legge ned Nord-Norsk Kulturråd. Det største sviket mot den frie og uavhengige kulturen i Nord-Norge, som vi har sett de siste 20 årene. Det var Ap som styrte i Finnmark, Troms, Nordland og i Kulturdepartementet, så dette kan ikke Hausberg komme unna. Tromsø Venstre vil prioritere kultur og ikke minst den frie og uavhengige kulturen.

Bruk pengene smartere!
Arild Hausbergs siste leserinnlegg bekrefter det jeg har trodd lenge. Hausberg har ikke lest Tromsø Venstres program, selv om det er fullt tilgjengelig på http://tromso.www.venstre.no/ og har heller ikke fulgt med på Venstres utvikling de siste 10 årene. Venstre er det liberale partiet på nasjonalt og lokalt plan.

Vår politikk handler om hvordan hver enkelt Tromsøborger kan få et best mulig tilbud. Vi vil bruke innbyggernes penger smartere. Derfor er vi positiv til konkurranseutsetning av flere offentlige tjenester. Erfaringer fra Oslo, hvor Venstre styrer med vekslende flertall, viser at man har fått mer åpenhet, bedre kvalitetssikring og høyere kvalitet etter konkurranseutsetning. Vi tror ikke at vi kan spare så vanvittig mye penger på det, men vi vet at økt konkurranseutsetning i en stor by som Tromsø vil gi bedre kvalitet for alle våre innbyggerne. I motsetning til Ap er ikke vi betalt av særinteresser og følger dermed konsekvent det som er best for den enkelte Tromsøværing,

I min debatt med Hausberg har han vist et lavmål som ikke er verdig en som tar mål av seg å bli ordfører. Han spør om jeg er "prostituert eller desperat"? Den eneste grunnen til at han sier det er at jeg har gjort det soleklart at Venstre ikke vil støtte hans kandidatur som ordfører. En slik retorikk sier det meste om hvem som egentlig er desperat.

Venstre vokser stort i alle norske storbyer. Som i Oslo vil vi bruke den økte størrelsen og vippeposisjonen til å få gjennomført mest mulig Venstre politikk. Den eneste måten å få mer god liberal politikk i Tromsø er å stemme på Venstre.

Jonas Stein Eilertsen
Leder Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**