Pressemelding: Venstre og Krf ønsker Åpen barnehage i Hurum

Venstre og Kristelig Folkeparti tar utgangspunkt i at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best. For oss er respekt for ulike valg viktig.
En enkel måte Hurum kommune kan tilrettelegge for småbarnsfamiliers valgfrihet er ved å tilby dem en Åpen barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Det leves ulike liv, heldigvis!
Åpen barnehage er ikke som andre barnehager. Denne barnehagen er like mye til for de voksne som for barna. Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud ledet av en førskolelærer. Her skal altså foreldre, besteforeldre eller dagmammaer kunne være med sine barn, med frihet til å komme og gå når det passer dem. Tilbudet er tilnærmet gratis, man betaler kr.20,- pr. gang for kaffe/te. Målet er å skape en sosial arena for både store og små. Full barnehagedekning i kommunen har ingen negativ effekt på bruken av Åpen Barnehage.

HVORDAN KOMME I GANG:
Barnehagen må godkjennes av kommunen. De skal godkjenne lokaler, antall ansatte og vedtektene til barnehagen. Man trenger et lokale som passer for barn. Det er ikke krav om uteplass. Kommunen godkjenner barnehagen for et bestemt antall barn. Dette varierer litt fra kommune til kommune, men vi regner ca 4,5 m2 for hvert barn. Det er krav om at barnehagen skal ledes av en førskolelærer. Man kan få dispensasjon fra dette kravet. Ut i fra areal tilgjengelig og antall ansatte vil kommunen bestemme hvor mange barn barnehagen blir godkjent for.

STATSTØTTE
Godkjente åpne barnhager får statsstøtte. Det er én sats for åpningstid fra 6 timer og mer, og én for åpningstid fra 16 timer og mer. For 2006 er satsene henholdsvis 7.115,- kr og 13.030,- kr per barn per år. Man kan f. eks være åpen en dag i 6 timer, 4 dager i 4 timer eller 2 dager i 3 timer. Alt dette utløser statsstøtte. Man får statsstøtte for det antall barn man er godkjent for.

Farger, kreativ

Foto: Microsoft

LOKALER
Venstre og KrF har kommet over et egnet lokale og vi har hatt innledende samtaler med grunneier.
Lokalet heter “Kontortoppen” og ligger på Sagene,Tofte. Utearealene er glimrende. Grunneier har gitt sitt samtykke til at vi gjerder inn et stort lekeareal rundt bygget. Inne er romløsningen meget godt egnet, med god akustikk og planløsning.
Utfordringen blir å sette dette historiske bygget i god stand, uten å ødelegge sjarmen det besitter.

Vi ønsker å oppgradere inne- og utearealene omkring “Kontortoppen”. Vi ønsker å skape en møteplass for småbarnsforeldre fra hele kommunen.

FLERBRUK
Mulighetene er tilstede for at helsesøster kan disponere et værelse i bygget en dag i uken, og på den måten få til et helsestasjonstilbud i Søndre del av kommunen igjen.
Biblioteket kan ha en permanent utstilling av lokalhistoriske fotografier i Kontortoppen.
Muligheter for Introduksjonskurs i lokalene for mødre med små barn, barna får pass mens mor lærer norsk.
Om kvelden kan ulike lag og foreninger leie bygget til møtevirksomhet.

“Kontortoppen” vil atter få lys i sine vinduer og vi gjenreiser en bit av Toftes historie.

Mvh,
Marianne Arctander (V)
Gunn Torill Homme Mathisen (V)
Øyvind Eriksen (KrF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**