Kongsvinger trenger en tydelig klimaplan !!

Gjennom politisk vilje, næringslivets kreativitet og et stort folkelig engasjement er det mulig å nå de målene som ellers kan fortone seg som umulige. Vi trenger nytenkende og fremtidsrettede politikere for å sørge for at disse virkemidlene blir brukt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har i Stortinget tatt initiativ for et bredt politisk klimaforlik.Vi trenger også et samarbeid som strekker seg fra politikerne til borgerne. Venstre ønsker å ta hele Norges befolkning med i et kreativt og målrettet samarbeid for å finne de beste og mest effektive måtene å redusere våre klimautslipp på.
Gjennom politisk vilje, næringslivets kreativitet og et stort folkelig engasjement er det mulig å nå de målene som ellers kan fortone seg som umulige.
Beregninger gjort av Cicero og Civitas viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune.
Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn skal være med på å vinne klimakampen. Kongsvinger kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

Venstre mener derfor at Kongsvinger kommune nå må ta klimaansvar. Gjennom å lage en forpliktende klimaplan kan vi finne de virkemiddelene vi som lokalpolitikere har tilgjengelig for å redusere våre klimautslipp, og samtidig utvikle en møteplass for kommune/fylkeskommune, innbyggere og næringsliv, hvor fremtidenes klimautfordringer kan møtes med en bred front.
Heldigvis har vi tiltak som gjør det mulig. En offentlig utredning, gjennomført av det norske Lavutslippsutvalget, sier til og med at det ikke trenger å koste noe særlig, så lenge vi kommer i gang med en gang, og deler jobben på mange hender. Det betyr at også kommunene må bli med.
Nesten en femdel av de norske utslippsreduksjonene kan gjøres ved hjelp av lokale tiltak, med virkemidler som kommunen allerede har. Det betyr at også Kongsvinger kan være med å redde klimaet !!
Vi kan redusere energiforbruket vårt, vi kan bruke mindre klimaskadelig drivstoff i bilene våre, vi kan gjøre det enklere for folk å velge sykkelen i stedet for bilen av og til, og vi kan endre hvordan vi behandler søpla vår.
De fleste av tiltakene koster ikke en gang kommunen noe å gjennomføre. Men vi trenger nytenkende og fremtidsrettede politikere for å sørge for at disse virkemidlene blir brukt.
Det er en rolle Venstre gjerne tar på seg. Derfor krever vi at Kongsvinger kommune umiddelbart setter i gang arbeidet med å finne ut hva vi kan gjøre for å redusere klimautslippene !!

Kongsvinger 16.06.07
Anne Rikvold Jess
1.kandidat Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**