DET KREATIVE OG NYSKAPENDE SANDEFJORD

Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram dem som tør å satse og tør å tro på en ide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De fleste nye arbeidsplassene vil komme i bedrifter som ennå ikke er startet. Nye bedrifter etablerer seg der de har tilgang på kompetent arbeidskraft. Grunderpartiet Venstre vil stimulere til nyskaping og legge til rette for tilflytting av bedrifter.

Sandefjord Venstre vil:
styrke tilgangen på kompetent arbeidskraft gjennom et godt kommunalt tjenestetilbud, et rikt kultur- og organisasjonsliv og et levende bymiljø
fokusere kommunens næringsbistand til nyskaping og småbedrifter
etablere næringshage i sentrum
arbeide for etablering av statlige og regionale arbeidsplasser i Sandefjord
stimulere utviklingen av opplevelsesturisme, som Vikingenes Verden
legge til rette for mer intensiv utnyttelse av eksisterende næringsarealer for å spare friområder og dyrkbar mark
begrense kommunalt eierskap i næringsvirksomhet; konsentrere kommunens engasjement til tilrettelegging og gode rammebetingelser

 Venstre støtter nyskaping og småbedrifter

Venstre støtter nyskaping og småbedrifter

Neste side:
Den åpne byen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**