Larvik Venstres program er på nett!

På menyen helt til venstre på siden vår kan du klikke deg inn på Venstres program.
Her kan du lese hva Larvik Venstre ønsker å ha fokus på i neste valgperiode, dvs 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

logo for valget

På nasjonalt plan er Venstres sentrale temaer for valget 2007:
Miljø, småbedrifter, sosialt ansvar og skole (se øverst på siden og klikk deg inn på temaene!)

Larvik Venstre har delt opp sitt program i følgende temaer:
Venstres menneskesyn og ideologi
Folkestyre
Miljø
Skole, oppvekst utdanning og livslang læring
Økonomi
Næring
Kultur og idrett
Areal og samferdsel
Helse og omsorg

Du kan også klikke her for å lese Larvik Venstres innholdsrike program!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**