Senterpartiet taler med to tunger

-Det er nærmest en fri omskrivning av sannheten, når Åslaug Haga reiser rundt i landet og forteller at Sp vil bedre de sosiale rettighetene for gründere, innføre lavere gebyrer til Brønnøysundregistrene, gjøre generelle generelle forenklinger og gi rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende, skriver 1. kandidat for Buskerud Venstre Runolv Stegane (V) i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Steganes leserinnlegg:
Senterpartiet taler med to tunger
Statsråd og Sp-leder Åslaug Haga kom på en pressekonferanse i Oslo mandag med lovnader om å bedre kåra til gründere og småbedriftseiere. Dette skjedde 10 dager etter at Sp på Stortinget stemte mot Venstres forslag om å likestille småbedriftseiere og lønnsmottakere når det gjelder rettigheter til en rekke sosial-og trygdeordninger. Haga gjentok sine lovnader under besøk i Næringshagen i Sigdal tirsdag.

Venstre la inn 300 millioner kroner for å bedre vilkårene i sitt alternative statsbudsjett for 2007 og gjentok forslaget ved behandling av revidert budsjett i juni:

– 100 % dekning av sykepenger under svangerskap (inntil 6 G)
– 100 % dekning av svangerskapspenger (inntil 6 G)
– 100 % dekning av fødsels- og adopsjonspenger (inntil 6 G)
– 100 % dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)
– 100 % dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G)
Samtlige endringer kan gjennomføres uten at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende økes.

Senterpartiet stemte mot forslagene. Da blir det utrolig freidig, og nærmest en fri omskrivning av sannheten, når Åslaug Haga reiser rundt i landet og forteller at Sp vil bedre de sosiale rettighetene for gründere, innføre lavere gebyrer til Brønnøysundregistrene, gjøre generelle generelle forenklinger og gi rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende. Disse forslagene har Sp stemt mot på Stortinget, ikke bare en gang, men fire ganger så langt i stortingsperioden.

Det er spesielt ille at Haga gir kvinnelige gründere, som vil ha mest å vinne på en bedring i vilkårene, lovnader om en bedre hverdag når det gjelder syke-, svangerskaps og fødselspenger. Det er mulig at Sp-lederen tror at vi ikke følger med ute i distriktene, og at hun kan servere hva som helst til sin menighet og oss andre.

Så enkelt er det ikke. En statsråd burde holde seg for god til å slenge om seg med lovnader som partiet hun er leder for aktivt har motarbeidet de siste to årene.
Jeg har forståelse for at Haga sjøl kan ha en oppriktig mening om at vilkårene for gründere og småbedriftseiere bør bedres, men at hun ikke når fram i Regjeringen. Da bør hun være ærlig i forhold til det og slutte å tale med to tunger.

Det finnes ikke et fnugg av troverdighet i at Senterpartiet lanserer småbedriftspolitikk som en av partiets hjertesaker foran høstens lokalvalgkamp. Sosiale rettigheter, lavere gebyrer og forenklinger for småbedriftseiere vedtas ikke verken i kommunene eller i fylkeskommunen, men i Stortinget.

Runolv Stegane
Venstres ordførerkandidat i Sigdal/
1. kandidat fylkestingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**