Kronikk: Avlys Innlandet, Aksel

Både fylkesordfører Audun Tron (Ap) og fylkesvaraordførerer Aksel Hagen (SV) ønsker seg Innlandet, en sammenslåing av Oppland og Hedmark fylker. Resultatet tyder på at Venstre, som vil ha fylkesgrensene omtrent som i dag, har fått større gjennomslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Avlys Innlandet
Det er ingen grunn til å holde liv i Innlands-drømmen, hva den nå innebærer. Forløperen, Morgenlandet, var heller ingen suksessoppskrift for de to fylkene. Innlandet 2010 var bra så lenge staten holdt i tømmene, men etter at de slapp så har vogna trillet tilbake til skjulestedet.
Fylkestingene i Oppland og Hedmark har hatt mange felles samlinger de siste årene. Samarbeid er bra, men sammenslåing er noe annet. Da vil det handle om identitet, avstander og prioritering i langt større grad.

Samarbeid om sykehus, universitet og nå sist om veiprioritering skaper splid. Det er pekt på energisektoren som ett av få vellykkede samarbeidsprosjekter, men når kaka er så stor så er det heller ikke så vanskelig å dele. Det er når vi skal dele på utkantene i fylkene at det

Eivind S. Brenna

Foto: Privat

begynner å knipe, og da trenger vi ikke mer av det — verken Oppland eller Hedmark.

Skreddersydd for Oppland

Venstre mener at reformen er skreddersydd for fylker omtrent etter dagens geografiske størrelse. Men fylkene vil bli sterkere. Oppland vil få tilført om lag 1 milliard kroner og 200 nye årsverk. Slik vil vi stå styrket også til å ta imot nye statlige oppgaver etter hvert. Venstre har fått gjennomslag for at enhetsfylke kan velges som modell etter 2010. Oppland bør følge etter Møre og Romsdal og gå inn for en slik modell.

Vi bør gripe muligheten vi nå får og ansette en fylkesdirektør fra næringslivet med erfaring fra industri, forskning og utvikling, og som kjenner Opplands fortrinn. Fra 2010 vil vi få et eget forskningsfond for Oppland, mer penger til næringsformål og større ansvar for yrkesopplæringen. Dette passer Oppland veldig bra. Slik kan vi skreddersy opplæring som passer industrien, reiselivet og regionale velferdsoppgaver langt bedre enn i dag.

Mer til vei

En styrket fylkeskommune med et betydelig større ansvar for vei vil også være bra for Oppland. Etter 2010 vil vi få større ansvar for egne veier og betydelig mer veipenger.
Pengene vil komme som rammeoverføringer basert på antall km vei. Fram til nå har Oppland tapt i den nasjonale prioriteringen på Stortinget og ikke fått uttelling for det langstrakte fylket med mange trafikkerte veier.

Folkeavstemning
Både Ap, SV, Sp og Krf vil prøve ut Innlands-drømmen. Da bør de si det klart og tydelig til innbyggerne, for den endelige avgjørelsen skal fattes av nytt fylkesting. Slik kan vi gjøre årets fylkestingsvalg til en folkeavstemning om Oppland eller Innlandet, så får vi testet ut velgerne om hva de mener og hvor mange vi kan mobilisere til valgurnene ved et fylkestingsvalg. Også Høyre og Frp, som vil avskaffe Oppland og fylkene, bør ha alt å vinne på en slik strategi. Venstre er med. Vi går for Oppland. Hva går du for?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**