– En forunderlig sak

De fire bydelsdirektørene i Groruddalen har bestemt at bydelene skal betale for en journaliststilling i lokalavisen. Kjell Veivåg mener hele prosjektet er en tabbe og må skrinlegges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Reidar Lerdal

En forunderlig sak

Det må være lov å gjøre feil. Fra tid til annen opplever de fleste av oss at ting går galt selv om vi i utgangspunktet hadde de aller beste intensjoner med våre handlinger. I slike situasjoner er det som regel best å erkjenne tabben og forsøke å rette opp feilen så raskt som råd er. Dette gjelder også for bydelsdirektører.

I den siste uka er vi blitt kjent med at det etter initiativ fra Bydel Alna, er annonsert etter en journalist som skal betales av bydelene, evt. med støtte fra IMDI, men samtidig være knyttet til redaksjonen i en bestemt avis.

Det bør være helt unødvendig å argumentere mot en slik ordning. Reglene om uavhengighet mellom forvaltning og presse hører til barnelærdommen både for politikere, byråkrater og journalister. Jeg har da heller aldri hørt om at noen har forsøkt seg på et lignende opplegg som det bydelsdirektørene har gjort i dette tilfelle.

Jeg går ut fra som en selvfølge at når denne saken kommer opp i de fire bydelsutvalgene etter ferien, vil alle politiske parti ta avstand fra et slikt prosjekt. At noen av partiene skulle forsvare en slik ordning, må ansees som utenktlig. Det er i neste omgang like utenkelig at administrasjonene i bydelene vil kunne opprettholde den omtalte ordningen mot bydelsutvalgenes vilje.

Her er det ganske enkelt gjort en tabbe i forvaltningen.. Det bør initiativtakerne forstå og akseptere. Da gjenstår det en jobb å gjøre, nemlig å rette opp feilen. I dette tilfellet betyr det at hele prosjektet skrinlegges umiddelbart.

Kjell Veivåg, Hellerud
Nestleder Oslo Venstre

OPPDATERING:

Etter at Kjell Veivåg tok opp denne saken, har den blitt omtalt i fagbladet “Journalisten”. Redaktøren i Lokalavisen Groruddalen har nå uttalt at det ikke blir noe av den planlagte stillingen betalt av bydelene i Groruddalen.

Les hele oppslaget i “Journalisten”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**