Listekandidat Røyken Venstre – Tore Hogstad

Tore Hogstad har vært medlem i Røyken Venstre siden 2005. Han er nå nestleder i Røyken Venstre og har tidligere vært styremedlem i Buskerud Venstre. I inneværende valgperiode har han vært fast medlem av Kontrollutvalget i Røyken kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tore Hogstad

Tore Hogstad
Foto: Yngve Olsen Hvoslef

– Røyken kommune står foran en spennende utvikling i de nærmeste årene. Befolkningen vil øke voldsomt og vi må sikre de verdier som gir innbyggerne trivsel og trygghet. Vi må skape naturlige møteplasser for folk da det er disse som skaper sosial trivsel og trygghet.

Etter snart 30 år som innbygger i kommunen har jeg sett hvor viktig kulturen er for folk. Dette gjelder alle sider av kulturen som idrett, kor, korps, teater og alle andre typer utøvende kunst. De fleste av disse aktivitetene er basert på frivillighet. Som en del av posisjonen har Venstre sikret investeringer i anlegg for idretten og støttet investeringer og midler til drift av Sekkefabrikken. Dette skal bare være begynnelsen på en videre satsing på kultur i Røyken.

I sammen med Asker har Røyken bygd et av Norges mest moderne sykehjem på Bråset. I sammen med Asker og Hurum kommuner arbeides det nå for å videreutvikle Bråset til et lokalmedisinsk senter. Det bygges flere tilpassede boliger innen psykiatri og det bygges flere eldreboliger. Den positive prosessen som er i gang innen helse og omsorg må fortsette og Venstre vil jobbe hardt for at dette skal skje.

Venstre har en grunnfestet tro på et sterkt lokaldemokrati og for en åpenhet innen politisk arbeid. Jeg mener derfor at Venstre er viktig for innbyggerne i Røyken og jeg er selvsagt åpen for spørsmål og innspill til vårt politiske arbeid. Ta gjerne kontakt på [email protected] eller på mobil 41568694.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**