Listekandidat Røyken Venstre

Tore Hogstad står på kumulert plass på Røyken Venstre sin kandidatliste til høstens valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tore Hogstad.

Jeg er 59 år, er gift, har tre barn og fem barnebarn. Jeg drev i flere år bokhandel i Slemmestad og jobber fortsatt med bøker, nå som ansvarlig for import av utenlandsk litteratur til Norli Gruppen AS. I flere år har jeg vært aktiv som trener i fotball både for jenter og gutter og i en periode medlem av styret i Slemmestad IF. Jeg har vært medlem og leder av Kirkelig Fellesråd i Røyken i fire år.

Tore Hogstad

Tore Hogstad

Nå er jeg 1.vara til styret i Røyken Venstre og 1.vara til AU i Buskerud Venstre.
Mye av valgkampen i år kommer til å dreie seg om miljø da dette har en voldsom mediefokus globalt, nasjonalt og kommunalt. I dette forsvinner mange andre viktige områder som kultur, utvikling av lokalt næringsliv og ikke minst vårt sosiale ansvar.
Jeg ønsker å være en pådriver for vårt sosiale ansvar.
Opptrappingsplanen for psykisk helse fra statens side avsluttes i 2008. I opptrappings- perioden har midler fra staten til kommunene vært øremerket psykisk helse. Fra og med 2009 vil midlene fra staten ikke lenger være øremerket, men være en del av rammeoverføringene fra staten. Røyken Venstre vil sikre at kommunen bruker tilsvarende midler som før eller mer til arbeide innen psykisk helsevern i kommunen. Røyken Venstre mener at arbeidet innen psykisk helsevern må prioriteres i kommunen både i oppsøkende virksomhet i hjemmet og i institusjon.
Et annet underprioritert område er rehabilitering etter operasjoner eller slag.
Samfunnsdebatten har gått mye på ventelister og muligheter for operasjoner. I denne debatten forsvinner behovet for rehabilitering etter slag, operasjoner eller skade. For de mennesker det gjelder og ikke minst for samfunnet, vil god rehabilitering være god økonomi. Røyken kommune gjør allerede mye på dette området, men det står fortsatt mye arbeid igjen. Røyken Venstre vil prioritere dette arbeidet ved bl.a. å opprette en kombinert rehabiliterings — og avlastningsavdeling på Bråset. Avdelingen må være stor nok til å dekke behovet og vil lett kunne kombineres med dagens drift på Bråset. Den første tiden i rehabilitering vil da være under kyndig pleie og opptrening og effekten vil da bli best.

Har du spørsmål eller forslag kan du gjerne sende dem til:
[email protected] eller ring meg på mob. 41568694

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**