Ønsker en bedre miljøpolitikk

Regjeringen har nylig lagt fram Klimameldingen som skal legge føringen på utslippene av klimagasser i Norge de kommende år. — Jeg hadde håpet på en mer ambisiøs plan med langt flere konkrete tiltak enn det regjeringen har lagt fram, uttaler Inge Solli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


— Jeg er skuffet over at Klimameldingen ikke setter noen konkrete mål om kutt her hjemme.
Solli, som er gruppeleder for Venstre i Akershus, mener regjeringen svikter når det gjelder tiltak som er helt nødvendige for å gjøre Norge til et mer klimavennlig land. Klimameldingen åpner for at regjeringen kan si ja til flere gasskraftverk, industriprosjekt eller store oljeutbygginger uten at det stilles noen spesielle krav til klimautslipp. Det skal i så fall løses med kjøp av klimakvoter utenlands.

Gruppeleder Inge Solli (V)

Foto: Akershus Venstre

Solli mener vi bør tallfeste et nasjonalt mål for hvor mye som skal slippes ut i 2020, og at det er skuffende at regjeringen ikke gjøre dett. – Det er lite framtidsrettet å ikke foreslå vesentlige tiltak fra de sektorene som står for størsteparten av de norske totalutslippene; industrien, transportsektoren og petroleumsvirksomheten, uttaler Solli

Trikser med tall
Regjeringen har tatt med skogtilvekst i beregningen av de samlede klimagassutslippene.
— Dette er ren talltriksing og symbolpolitikk, for at det skal se ut som at regjeringen er mer offensiv enn den egentlig er, forklarer Solli.

Krav fra Venstre
– I Akershus har vi mange muligheter til å redusere utslippene våre betraktlig, og jeg kommer til å gjøre alt som står i min makt for at vi skal lykkes med det, uttaler Solli. – Akershus må være frampå med å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi.

Venstre foreslår følgende tiltak for å nå regjeringens egne klimamål:
– Offensiv kollektivsatsing
– Elektrifisering på sokkelen
– Bedre støtteordninger til fornybar energi
– Gasskraftverket på Kårstø må ha rensing umiddelbart etter oppstart
– Rensing store punktutslipp fra industrien
– Satsing på biodrivstoff
– Økte tilskudd til fjernvarme, energiomlegging og energisparing
– Storstilt satsing på miljørettet forskning.

Kontaktinformasjon:
Inge Solli, gruppeleder for Venstre i Akershus
Tlf: 93479522
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**