Bygg ‘Bybane’ til Sirevåg

Hå er ein av dei svært få kommunane i landet som har jernbanestasjon i
alle tettstader. Ikkje mindre enn 6 jernbanestasjonar ligg innanfor kommunegrensene:
Nærbø, Varhaug, Vigrestad, Ogna, Brusand og Sirevåg. Hå Venstre vil rusta opp jernbanetilbodet kraftig
heilt til Sirevåg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Jærbanen er ein fantastisk kommunikasjons-ryggrad i Hå som gir unike muligheter til å binda saman
kommunen og innbyggjarane. Den gir Håbuen særs gode muligheter for å nytta jernbanen som fremste transportmiddel både til arbeidsreiser og fritidsreiser dersom bare tilbodet blir godt nok. Dette gjeld sjølvsagt både nordover til Stavanger — Sandnes området og sørover til Egersund området.

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

I Stavanger — Sandnes området pågår det for tida intense utgreiingar om korleis det framtidige bybanetilbodet i regionen skal sjå ut. Dette arbeidet tar i liten grad omsyn til kommunane lenger sør. Hå Venstre vil sjå til at Jærkommunane involverar seg meir i dette arbeidet,

Les meir her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**