ET MANGFOLDIG IDRETS- OG KULTURLIV

Idretten er Norges største folkebevegelse. Idrettslagene spiller en stor rolle for trivsel og folkehelse. Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts-Norge og gi tilbud som aktiviserer barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Et mangfoldig og skapende kulturliv er uunværlig i et liberalt samfunn. Fundamentet for et rikt kulturliv er frivillig engasjement. Kommunen skal legge til rette for frivillig kulturarbeid og privat initierte kulturarrangementer.

Sandefjord Venstre vil:

øke den kommunale støtten til frivillig kultur- og idrettsarbeid blant barn og unge
styrke kommunens rolle som tilrettelegger for kulturarrangementer; lav leie for frivillige organisasjoner og skoler
utvikle rusfrie tilbud for ungdom, i samarbeid med Ungdomsrådet og frivillige organisasjoner
utnytte Midtåsen til aktiviteter som gir nytte og glede for hele byens befolkning
forsere utbygging av anlegg for breddeidrett, bl.a støtte til lengre lysløyper
arbeide for kunstfrossen skøytebane i Bugårdsparken
etablere kunstfrossen isflate i sentrum
vedlikeholde og utvikle friområder
legge til rette for videreutvikling av kystkulturen
videreutvikle biblioteket som kunnskapsbase og møtested; åpne biblioteket i helgene

 Venstre vil utnytte Midtåseen til aktiviteter som gir nytte og glede for hele byens befolkning.

Venstre vil utnytte Midtåseen til aktiviteter som gir nytte og glede for hele byens befolkning.

Neste side:
Mer til dem som trenger det mest

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**