MER TIL DEM SOM TRENGER DET MEST

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunen må bidra til en verdig alderdom gjennom behandlings- og aktivitetstilbud med tilstrekkelig kapasitet. Mennesker med rusproblemer må tilbys tilpassede behandlings tilbud.

Sandefjord Venstre vil:

utvikle sykehusområdet som senter for kommunale og private helsetjenester
bygge og bemanne flere sykehjemsplasser
styrke dagtilbudet for demente og pleietrengende
redusere behovet for dyre behandlingstilbud gjennom styrking av forebyggende arbeid
styrke rusomsorgen og tilbudet for husløse
utvikle tilbud for personer med dobbeltdiagnoser rus/psykiatri
motvirke vold og uro i sentrum – begrense skjenketiden ved byens utesteder
skjerpe reaksjonene mot overtredelser av skjenkebestemmelsene

Hender, leie

Neste side:
Mennesker i sentrum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**