Sandefjord Venstre program for perioden 2007-2011

Her kan du lese Sandefjord Venstres program ved kommunevalget i 2007.
Programmet inneholder 8 kapitler, du finner innholdet i hvert kapittel ved å følge lenkene nedenfor:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Miljøet først

2. En skole for kunnskap og like muligheter

3.Et mangfoldig kultur- og idrettsliv

4. Mer til dem som trenger det mest

5. Mennesker i sentrum

6. Det kreative og nyskapende Sandefjord

7 .Den åpne byen

8. Et levende lokaldemokrati

Venstre ønsker et sosialt og liberalt samfunn, basert på frihet til egne valg, toleranse og ansvar for andre mennesker.

Venstre vil styrke skole, kultur, helse og teknisk infrastruktur innenfor en robust økonomi.

Venstre setter miljøet først, uavhengig av mediefokus og politiske konjunkturer.

 Venstre setter miljøet først

Venstre setter miljøet først

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**