Villa Yxney: Et kulturminne forsvinner

Når arbeidet med riving av Villa Yxney nå er satt i gang forsvinner et landemerke og et viktig kulturminne i Sandefjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I disse dager har arbeidet med å rive Villa Yxney startet. Villa Yxney ble reist av kommandør Chr. Christensen — de første bygningene ble satt opp våren 1900. Villa Yxney er spesiell av flere grunner: Den er en av byens eldste fritidsboliger, den har en spesiell beliggenhet og den ble reist av den mannen som kanskje har hatt størst betydning for Sandefjords utvikling.

Villa Yxney rives

Chr. Christensen (1845-1923) er vel den enkeltperson som betydde mest for Sandefjords utvikling på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Han var bl.a den drivende kraft i utviklingen av byens skipsbyggingsindustri, etablerte de første industrianleggene på Vera og var — ikke minst — en av pionerene innen hvalfangst. For sin innsats ble han i 1911 utnevnt til kommandør av St.Olavs orden.

Lystring

Foto: Fra Hans Bogens bok om Lars Christensen

Christensen var en lidenskapelig fisker, og tilbrakte mange kvelder og netter på fjorden — ofte sammen med venner. I boka "70 år. Lars Christensen og hans samtid" (Tanum, 1955) forteller forfatteren Hans Bogen at "I 1890-årene var det mest Christensen og Wetlesen som dro sammen ut på lystring, helst etter sjøørretten. Karl Normansen rodde dem ut Sandefjorden og videre inn Mefjorden. Det var da de ofte på morgensiden gikk i land og kokte kaffe på den knausen hvor nå hovedhuset på Yxney ligger."

Villa Yxney

Foto: Fra Hans Bogens bok om Lars Christensen

I 1899 kjøpte Christensen Skogan gård og allerede våren 1900 ble de første hus på Yxney satt opp. Christensen tegnet dem selv, de ble gjort ferdig på låven på Kamfjord i løpet av vinteren og fraktet ut med båt. I tillegg til den store hytta på kaffeknausen ble det anlagt brygger, ishus og en egen hytte hvor fiskerne skulle bo. Vei ble ført fram fra Skogan og telefonlinje fra Kamfjord ble lagt i 1901. Siden er det nok gjort en del endringer, men i hvert fall siden 1930 har hytta hatt det utseendet den har i dag.

Kjøpet av Skogan skjedde kort tid etter at Christensen hadde flyttet fra Framnæs (hvor hagen gikk med til utvidelser av verftet) og inn til Kamfjord. Hans Bogen forteller om bakgrunnen for kjøpet av Yxney at "fru Sophie Christensens trivdes aldri på Kamfjord, Framnæs hadde nok vært hjemme for henne" — og videre: "Ut fra en "ektepakt datert 13. september og tinglest 18. august 1900 mellom Chr. Christensen og Sophie Christensen hvoretter dette bruk nr. 7 med huser og tilliggelser, det på eiendommen beroende innbo og løsøre og fiskeredskaper skal tilhøre hustruen som hennes særeie" må vi vel kunne slutte at denne gaven skulle være en kompensasjon til fru Sophie for tapet av Framnæs."

I forhold til Chr. Christensens øvrige aktiviteter, var nok Yxney mer tenkt som rekreasjon enn til inntekts ervervelse. Kanskje forteller Yxney derfor også mye om mennesket Chr. Christensen. I de første årene etter overtagelsen ble det gjennomført omfattende planting av gran- og furu på eiendommen. Etter hvert etablerte familien Christensen også en omfattende gårdsdrift, med pelsdyr og fjærkre på Helle og hester på Skogan.

Planutvalget ga i 2004 — for annen gang — tillatelse til å rive hytta kommandør Christensen fikk satt opp på Yxney. Det skal i stedet settes opp en nesten like stor hytte. Mindretallet, Venstre og SV, sa nei til riving.

Arkitektonisk er det bred enighet om at bygningen ikke er noen perle. Kulturhistorisk er den likevel en representant for en viktig tid i Sandefjords historie og en av de største personligheter denne byen har fostret. Det er derfor grunn til å beklage at den nå forsvinner.

Tor Homleid
Sandefjord Venstre

Les også vår artikkel fra februar om tilgjengelighet til Yxney

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**