Prostitusjon, fattigdom og likestilling

Torill Skogsholm og Emily Awuor peker på at prostitusjonen ikke vil forsvinne som følge av forbudet Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet innfører. Venstre mener integrering og likestilling er viktigere for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skuffelsen over avgjørelse i Ap, Sp og Sv om forbud mot sexkjøp er stor. Derfor blir Venstres engasjement for de prostituerte enda viktigere i tida framover.

Venstre ser det som svært viktig at håndhevelsen av loven i praksis ikke må si nei til prostituerte. Det store spørsmålet er derfor; hva skjer med de omtrent 2500 prostituerte kvinnene som nå allerede befinner seg i Norge?

Virkeligheten er, at uansett hvor mye gatene måtte se blanke og polerte ut, kan myndighetene ikke vedta at prostitusjon skal bli borte. Hvorfor? Fordi prostitusjon har eksistert i all tid, og vil fortsatt gjøre det. Og fordi de prostituerte er levende mennesker som du og jeg. Noen av dem er mødre og har omsorgsansvar for barn, og gjerne familie i et annet hjemland.

Det er derfor viktig at den nye loven ikke fører til sosial proteksjonisme. Bakmenn må stoppes, og det offentlige rom må gjerne tilfredsstille noen grad av anstendighet. Men normen må ikke være at den offentlige moralen ønsker å beskytte seg selv mot fattige kvinner. Tallet på prostituerte er vanskelig å anslå. I Oslo er det anslått til 1000 kvinner. Det er høyt tall, og det er så høyt at det er ikke rimelig å tro at de prostituerte kommer til å forsvinne ved en lovendring.

Emily Awuor

Emily Awuor

Uten internasjonalt samarbeid om politikk for kjøp av sex, betyr det i virkeligheten at sexkjøpere vil i realiteten heller reise til andre land. Der kan de manipulere, misbruke og kjøpe sex for lite penger og komme tilbake til Norge med samvittighet i behold. For Venstre er ikke dette en bedre politikk.

Internasjonalt samarbeid med lokal forankring er det eneste som må til for at kampen mot trafficking, den moderne form for slaveri, kan vinnes. Trekker man paralleller med velferdsvirkeligheten i Norge, så er faktisk minoritetskvinner og barn bosatt i Norge høyt representert i fattigdomsstatistikken. Materiell og psykologisk eksklusjon, arbeidsløshet og urban isolasjon er karakteristikker som mange innvandrere med lovlig opphold opplever i dagens Norge.

Hva sier dette om likestillingskampen, og hvordan Norge fremstår som det landet i verden som har kommet lengst med likestilling? Karita Bekkemellom truer med bøter for at ressurssterke karrierekvinner skal innta styrerommene. Det er vel og bra. Men likestillingskampen handler om så mye mer. Kvinner som utsettes for diskriminering og eksklusjon fra arbeidsmarkedet, er et område vi burde vie mye mer oppmerksomhet enn vi har gjort så langt..

Venstre ønsker å arbeide for at likestillingskampen i det moderne og multikulturelle Norge skal virke så inkluderende som mulig. Vi ønsker romslighet som gir økonomisk og sosial mulighet for minoritetskvinner til å delta mer i politikk og aktivt bidra til å bygge en moderne kvinnepolitikk i Norge.

Venstre ser fram til en ansvarlig debatt med andre partier for å finne en politikk som hjelper kvinner ut av prostitusjon. Venstre ønsker også bedre integrering av alle kvinner i ordinært arbeidsliv, og en politikk som styrker likestillingsarbeidet videre her i landet.

Torild Skogsholm, Emily Awuor
Norges Venstreskvinnelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**