Uttalelse fra årsmøtet i Andøy Venstre

Gammelskolen i sentrum av Andenes må bevares

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gammelskolen er en stor og viktig bygning , ja den utgjør uten tvil en del av Andenes` identitet. River vi den ned for å gi plass til en dagligvareforretning vil ettertiden dømme oss som ubetenksomme og historieløse.
Det må ikke skje!
Men et fortsatt liv for gammelskolen er avhengig av at den fylles med aktivitet.
Andøy Venstre ser helst at folkebiblioteket flyttes til gammelskolen, gjerne i kombinasjon med utleie til forretninger/aktiviteter.
Det kan også tenkes salg av bygningen, med klausul om at det ytre skal tas vare på.
Vi må gjøre det trivelig rundt oss. Her har ikke minst politikerne et stort ansvar!

Årsmøtet Andøy venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**