Uttalelse fra årsmøtet i Andøy Venstre

Ja til næringsutvikling – nei til leiteboring utafor Lofoten/Vesterålen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Norge har forvalteransvaret for noen av verdens største og mest produktive havområder. Det er derfor særdeles viktig at vi nordmenn overfor resten av verden viser at vi nå klarer å prioritere sikkerheten for miljøet i havet foran prøveboring etter olje og gass. Fiskerienes enorme betydning for landsdelen må sikres slik at vi fremdeles kan høste av havet når oljeeventyret er slutt.

Vær oppmerksom på at:
– Verdens største torskebestand gyter i Lofoten.
– Silda som overvintrer her er blant verdens største fiskestimer.
– Verdens største kaldtvannskorallrev ligger i havet utafor Røst.
– Fuglefjellene på Røst og Værøy er blant de største i Europa for sjøfugl.
– Lofoten er kåret til verdens nest vakreste område.
– Norge vurderer å nominere Lofoten til UNESCO’s verdensarv-liste.
– Havforskningsinstituttet og Statens forurensingstilsyn advarer sterkt mot oljevirksomhet i disse spesielt sårbare områdene.

Ingen er uenige i at oljevernberedskapen til sjøs må bedres betraktelig. Økt skipstrafikk langs norskekysten og oljevirksomhet i Barentshavet tilsier topp beredskap innen oljevern og overvåking. Her ligger kjempemuligheter for økt og styrket næringsutvikling i regionen vår.
Orion, kystvakt, oljevern, fiskeri, havbruk og turisme burde være kjente stikkord i en slik sammenheng..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**