Valgliste Gjøvik 2007

Her er Gjøvik Venstres kandidater til høstens valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gjøvik kommune
1 Ketil Kjenseth 1968
2 Christin Guldahl Madsen 1969
3 Anders Mathisen 1978
4 Marie Tingvold 1943
5 Stein Ola Engen 1964
6 Astrid Hårstad 1984
7 Steinar I H Sagrusten 1980
8 Katrine L Gjefle Rennan 1965
9 Magnar Eikerol 1953
10 Birgit Odde Husom 1961
11 Egil Hvalby 1949
12 Kari Hugaas 1945
13 Frode Hansen 1968
14 Arnela Dukic 1971
15 Knut Wilhelm Jensen 1940
16 Nancy Martinsen 1985
17 Dag Aarskog 1957
18 Sigrid Wangensteen 1954
19 Espen Hæhre 1974
20 Dag Georg Jørgensen 1963
21 Kari Aksnes Eikerol 1948
22 Tore Mellbye 1950
23 Sølvi H Lindahl Hvalby 1949
24 Lars Tore Skundberg 1983
25 Alexandra Kvisgaard 1943
26 Mohsen Jamei 1964
27 Gunn Elin Tingvold 1972
28 Øystein Olav Stubhaug 1963
29 Nils Kristian Mørstad 1953
30 Anne Karin Jensen 1942
31 Fredrik Voss Hatterud 1947
32 Kjell Tingvold 1936
33 Sverre Kjell Evensen 1934
34 Olav Arthur Løken 1945
35 Ingunn Helene Haugsrud 1946

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**